Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Lars Christian Naterstad Lervik

Fastlege, PhD

Torbjørn Øien

Fastlege, Spes. Allmennmedisin, PhD, deleliste med Else Rekstad

Else Rekstad

Fastlege, Spes. Allmennmedisin, deleliste med Torbjørn Øien.

Njål Flem Mæland

Fastlege, Spes. Allmennmedisin

Hans Ove Grøntvedt

Fastlege, Spes. Allmennmedisin, Offshorelege

Torild Rødseth Brede

Fastlege, Spes. Allmennmedisin

Frode Helland

Fastlege, Spes. Allmennmedisin